Friday, March 17, 2017

Trip to Naga and CWC, Pili


Naga City- ang tahimik at ang napakagandang city of Bicol. Dumaan kami ng Magsaysay Ave. sa Naga City, makikita mo dito ang napakagandang mga Hotel at Restaurant sa Naga. Una pumasok kami sa BICOL INDIAN SIKH TEMPLE pero hindi kami nakapasok sa loob ng temple kasi sabi ng Guard kailangan daw ng mag-aassess bago pumasok at sa mga oras ding ito may gawain sa loob ng temple. Ang temple ng sikh – sa ibaba nito ay dinning place- “foods are all free daw sabi ng guard kahit sa mga visitors”, sa labas ay mayroon itong dalawang hagdan kaliwa’t kanan papunta sa second floor which is the place to worship with their God. Kapag nakaharap ka sa temple ang sa kaliwa hagdan para sa mga babae at ang kanan hagdan para sa mga kalalakihan, kailangan maghubad ng sandalyas at magtali sa ulo ng isang kapirasong tela na ibibigay nila bago pumasok sa temple with sikh member to assess on you. Anyway we are not taking much time to stay here, we move to basilica church of Naga hindi na kami tumagal dito kasi madilim na din at close na rin ang simbahan. 
After Church visiting kumain muna kami sa MC DONALDS Magsaysay, pagod na raw kasi yung driver ko. Siya pala si Ate Mai isang Nature Blogger. Pagkatapos naming kumain pumunta kami sa Human Nature Store. All safe product ito. Simula sa Paa hanggang sa ulo dapat may Human And Nature Care ka. Ang Paggamit ng product na ito hindi lang ang sarili mo ang inalagaan mo bagkus pati ang kalikasan, ganoon nila kamahal ang kanilang Costumer at ang Nature.
         In a last hour of our trip pumunta kami sa CWC, Pili. Actually, first time ko dito, napakaganda ng tubig kahit artificial lake lang ito. Mayroon ditong Water Skateboarding facilities to those visitors na mahilig mag-Water Skateboarding and so many more facilities here for all tourists and local visitors.
Tuesday, March 14, 2017

My message for my beloved Parents


TIGSIK

Tigsik ko ining Facebook Users,

Mahiligon Mag-likes, Comments asin Shares,

Tapos kapag s’ya na ang ma-post,

Dawa saro mayong Likers. :-P

Tigsik ko ining mga may kabet,

Mahilig mangabet asin magpalanit,

Paghuba nin brief warak-is, 


Tapos ubos ang laog kan wallet.

Tigsik ko ining sakong ilusyon,

Magayonon asin madahom-dahom,

Pero ang lapi n’ya Piklaton.Tigsik ko ining saro kong kaklase,

Pirme sanang ngarahab,

Garo si Yaya Dub.

Tigsik ko ining mga para-inom,

Sigeng bakal inumom mayong kakanon, 


Pag-uli sa harong maagrangay sa agom.


Tigsik ko ining mga barangay kapitan,


Sige sanang yamotam,

Mayo man nahahaman.


Friday, March 10, 2017

The reality behind the imagesBakit hindi mo maunawaan at bakit hindi mo Makita ang katotohanan? Why you cannot try to explore the bible? If you believe in God maniniwala ka rin sa mga salitang nakasulat sa bibliya. May mga taong naniniwala sa Diyos Ama na hindi naniniwala sa nakasulat sa Bibliya. Magiging matatag ka lang sa pananampalataya kapag naniniwala ka sa lahat ng nakasulat dito malibang inilimbag ito na may binago. May ibang tao na nagsasabing “ Oo, naniniwala ako pero hindi naman lahat ng nakasulat sa bibliya ay totoo”. Paano mo ngayon masasabing naniniwala ka kung sa salita Niya’y wala kang pananampalataya. Ang Totoong Kristiyano ay naniniwala sa Ama at Sa Panginoon. Kapag mahina ang pananampalataya mo mabilis kang malilinlang ng diyablo.
Gusto mo ba na mapasali ka sa nalinlang ng diyablo? Huwag mong hayaan ito!

Kapatid, alam ko nabasa mo ito hindi dahil napilitan ka lang at hindi mo inakala, ito’y kalooban ng Diyos para malaman mo ang katotohanan.

Naniniwala ka ba na dapat may larawan sa harapan mo para makipag-usap sa Diyos? Naniniwala ka ba na ang imahe ang simbolo ng iyong pagsamba? Naniniwala ka ba na ang larawang hinihimas mo ay kinalulugdan ng Diyos? Naku! Kapatid ko, mamulat ka sa katotohanan , Gumising ka sa pagkakatulog sapagkat ang naniniwala dito at sumasamba ay isa sa paparusahang mapunta sa naglalagablab na lawang apoy.

“Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay-tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa diyus-diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan.” – Pahayag 21:8
Lahat ng gumagawa ng bagay na iyan ay paparusahan. Ano ba ang larawan at Diyus-diyosan na tinutukoy dito? At sinu-sino ba ang nalinlang at nanlinlang?


"Inililigaw nito ang mga nananahan sa lupa. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng mga tanda na ipinagawa sa kaniya sa harapan ng unang mabangis na hayop. Sinabi nito sa mga tao na nakatira sa lupa, na gumawa sila ng isang larawan ng unang mabangis na hayop na nasugatan ng tabak at nabuhay ito. Binigyan ito ng kapangyarihan ang ikalawang mabangis na hayop upang bigyan niya ng hininga ang larawan ng mabangis na hayop. Ang larawan ng mabangis na hayop ay magsasalita at ipapapatay niya sa mga tao ang mga hindi sumasamba sa larawan ng mabangis na hayop. Ang mga dakila at mga hindi dakilang tao, ang mayayaman at mahihirap, ang mga malaya at ang mga alipin ay ipapatatakan niya sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo. Ang may tatak lamang ng mabangis na hayop ang makakabili o ang makakapagbili. Dapat ay taglay nila ang tatak o ang pangalan o ang bilang ng pangalawang mabangis na hayop.

Ito ang kaalaman: Ang may pang-unawa ay dapat bilangin ang bilang ng mabangis na hayop. Ang dahilan, ito ang bilang ng isang tao. Ang bilang ay anim na raan at animnapu't anim.” –Pahayag 13: 14-18


UNAWAIN NINYO AT PAGBULAYBULAYAN ANG SALITANG ITO NA PINAPAHIWATIG SA ATIN NG DIYOS. 

Sunday, March 05, 2017

Makkhi

The Ultimate Revenge Story
            Napakaganda ng movie na ito sapagkat pinapakita dito ang tunay na pagmamahal ng isang lalaki sa isang babae. Si nani ang lalaking hindi nagsawang sumuyo kay bindhu kahit na s'ya ay pinagtatabuyan at hindi pinapansin ang mga effort na ginagawa nito. Mahigit dalawang taong nanligaw si nani kay bindhu hanggang sa dumating ang araw na gusto ng sagutin ni bindhu si nani sa pagiging honest at talagang napamahal na s'ya dito. Pero sa kasamaang palad ng sasagutin na sana ni bindhu si nani may dumating naman na hindi makatarungang pangyayari kay nani sa mga oras na ito. Masaya na sanang sasagutin ni bindhu si nani. Habang naglalakad si Bindhu nakakita s'ya ng maraming taong may ambulansya, may binubuhat ditong bangkay ng makita n'ya ito hindi s'ya makapaniwala na si nani ang binubuhat na patay. Halos sumabog ang mundo ni bindhu sa nakita. Isang pangungusap lang ang iniwan ni nani sa pumatay sa kanya "Iwasan mo si bindhu kung hindi papatayin kita" at ito ay pinatunayan ni nani at nangyare sa pamamaginan ng Reincarnation-is the philosophical or religious concept that an aspect of a living being starts a new life in a different physical body or form after each biological death. (wikipedia). Ito ang simula nang kanyang paghihiganti. Pero paano nga ba ito nangyare? hhmmp.. Please watch this movie how bindhu and nani revenge to the killer and how they love each other.