Tuesday, March 14, 2017

TIGSIK

Tigsik ko ining Facebook Users,

Mahiligon Mag-likes, Comments asin Shares,

Tapos kapag s’ya na ang ma-post,

Dawa saro mayong Likers. :-P

Tigsik ko ining mga may kabet,

Mahilig mangabet asin magpalanit,

Paghuba nin brief warak-is, 


Tapos ubos ang laog kan wallet.

Tigsik ko ining sakong ilusyon,

Magayonon asin madahom-dahom,

Pero ang lapi n’ya Piklaton.Tigsik ko ining saro kong kaklase,

Pirme sanang ngarahab,

Garo si Yaya Dub.

Tigsik ko ining mga para-inom,

Sigeng bakal inumom mayong kakanon, 


Pag-uli sa harong maagrangay sa agom.


Tigsik ko ining mga barangay kapitan,


Sige sanang yamotam,

Mayo man nahahaman.


No comments:

Post a Comment