Friday, October 11, 2019

How to make homemade egg incubator?

Ang egg incubator ay isang paraan sa pagpapapisa ng itlog gamit ang natural na init ng incandescent bulb. May mga iba’t ibang uri ng egg incubator. Mayroong gawa sa karton, styrofoam, plastic container, bakal, at flywoods. Sa article na ito ibabahagi ko sa inyo kung paano gumawa ng mini homemade egg incubator gamit ang styrofoam. 

Sa paggawa ng egg incubator kailangan natin ng styrofoam, small monitoring glass (optional), small cup, sponge, water, amazon screen, wire, incandescent bulb, thermostat, at eggs. Read more...


No comments:

Post a Comment