Thursday, September 28, 2017

It's all about love

It's all about love
Being a lad, i'm so shy to be with you. I don't know how to have a productive and good relationship but because of your truly love it is work enough to survive. I'm so blessed to be with you in a long run behalf of all things has been happened, you'll never surrender than what i did that's why i would like to apologize.I know that all things happened we made it, but my mistake is my mistake. Tigsasala ko pa man giraray ang sadiri ko sa pag-break ta kad'to. Pero nakalipas na ito.sorry,sorry,sorry! Nagpapasalamat ako sa second chance na tinao mo.


Pasensya ka na kung sige ko lang surat mahilig lang kaya. Sabi can iba masakit na magtubod sa tawong niraot na ang tiwala na itinao saiya pero ako nagtutubod na "The wound can heal the love" because love is powerful than anything. I don't believe the level of love because love is love. If you know the meaning of love you make the relationship productive and powerful. Therefore, dawa ano man ang naginibo n'yang pagkakasala kayang mawara ang kulog, hinanakit, agrangay tapos maibalik ang dating pag-ibahan nindo dahil sa pagkamoot. Inot na pinakaimportanteng aramon ang ibig sabihon can pagkamoot nganeng maintindihan. Nagpapaliwanag o nagshishare. Dae man nagtataram lang.

Tano ta kadakol BITTER? Inda lang. Siguro dae man tanggap ang katotohanan.hmmmp, Oo nga no! Sinda sana man so mga tawong nagmahal, nasaktan at sinipon. Pagnamoot kaya magtada man lamang dawa piso sa sadiri bakong ubos-ubos biyaya kapag nawara kawawa, Ano na tayo kuya Cardo!!! Pero natural man ang papaya silka kaya maypag-asa pa. Natural man na makulgan kapag naglaog ka sa sa sarong relasyon. Dae man an mawawara. Ano ta Bitter sinda, nasusuya na ako sa kahuhugot na mangsuya na pagparadangogon. Dawa sain na bagay na mabirikan pinaghuhugotan. Pero dapat ta daw sindang husgahan, unawaon o pagsabihan. Namoot sana man sinda,arog ko. Nakulgan man sinda, arog ko. Pero makakahanap man sinda ning para sainda, arog ko. Joke ako kaya although naghanap ning iba sya pa man giraray hinahangad kong magkaibahan kaya sinisikap ko na maging kami ulit.

Kasubago pa, tano manangad ta kadakol bitter? Tighahapot pa man an common sense kadakol nakulgan. Ika tano ta bitter ka?Ako kaya "Better than others not bitter than others". Hoy! Ala-una na ta dae ka pa nagtuturog? Mayo man po Ma, may sinusurat lang ta mayo maginibo. Kapag inlove ka masurat ka.

Ang lalaki natural na makaranas nin pagkabasted ta kami ang nagpapasyar. May mga halangkaw ang pride detergent kaya habo nindang mabulaanan kan ibang lalaki o mismong babae na saiyang pigdidiskartehan. Ako tood na sa bagay naan, kung habo saimo di dae maniro daw kadakol babae jan. The ratio of men and women is 1:7, bastedon ka man kan saro may anom pa. Magbata ka man nin lima okey lang dae sana magpadakop. Jajaja Biro lang. Pero aminon ta man sa dae dawa may padangat ka na dae mo pa man giraray maiwasan na mamoot sa iba. Pero nasa saimo man giraray an kung gusto mo matintaran. Kung padangat mo sya ano ta mahanap ka pa man nin iba, bakong iyo kuya cardo!

Alam nyo kasi lahat ng bagay is a choice because we have a free well but if you have in a presence of God not all your choice ay mapapangyare. God don't want you to make mistake.

Pero pano magkaugwa nin produktibong relasyon? Kita baga kapag namoot, dae tig-irisip kung ano man ang nasa palibot ta, uranon man kita nin komento asin chismis. Pero dahil sa pagdara ta sa arog kaining feeling dae ta aram dikit-dikit nangluluya asin nararaot ang saindang relasyon bilang magkaibang sekswalidad. Dae man maraot na kontrolon ang bagay na ini alang-alang saindong duwa. Mas magayon pa man giraray na gabos na paagi ginigibo nindo asin pinag-iisipan nganeng maiwasan ang issue na kamo na sana ang bukang bibig kan kadaklan. Kaya much better to have a simple thing before you have a big one. Mapoon na mun-a kaya sa sa simpleng relation. Ibagay nindo sa edad kung ano man ang ugwa kamo ngonyan nganing dae mabigla, maghaloy asin dikit-dikit na maging mapusog ang saindong relasyon. Ugwa nagsasabi na "Much better to late than bitter". Para sako katasloan lang an. How do you have an experience if you did not try! Mas malala pa lugod yan na maglaog ka sa sarong relasyon na gurang ka na ta dawa sarong kunay dae ka natamaan. In other words, dae man lang nakaexperience na makulgan. Kapag dae ka napasala dae ka makakanood. Ngonyan pano mo masasabing sala ang bagay na yan kung dae mo man aram na sala ito, bakong iyo kuya cardo. Ang gusto kong sabihon dae man maraot maglaog sa sarong relasyon nin amay,kung kaya mong i-handle ang mga bagay-bagay. Tano magayon man bagang may Partner ka pero dae ko man pigsabing pangit ang single actually being lad, single is better choice.

Pero aminon ta man giraray sa dae, dae nahahali sa magbata ang usapang sex lalong-lalo na ang mga tawong harayo sa diyos. That is a second thing why we admired the one person, right. So dae mag-agree digdi otikon. May mga magbata na naniniwala na dahil daw digdi maging at/o nagiging matatag ang saindang pag-ibahan. May mga magbata na ginigibo ining libangan. Ugwa man na ginigibong business, Jajaja biro lang. Aminon ta man sa dae gabos yan totoo. Sagin-sagin man ngaya batag man sana. Pasentabi sa mga natatamaan. Pero natural naman yan baga nyonyan na melinyal pero mas magayon na dae na muna ta amay pa. Mahal nene ang bagas, ingatan na mabagtas ang labot. Hoy! Dae ibig sabihon sinasabi ko ini ginigiribo ko ni, ang iba lang jajaja ang iba kaya hali sa mga tawong nag-aagrangay nagpapaadvice.

Pero tano ta tinatao kan babae ang bagay na saindang iniingat-ingatan sa sa lalaki? May mga nagsasabing "naglakaw kaya ako sa madiklom kaya napako ako. May iba man na burat daa kaya sinda. Ugwa man na kusang tinao as a gift of loving. Ugwa man na tinao dahil hanbo nindang walaton sinda kan lalaki. 

Pero dae ako tubod na burat kaya, kapatalan baga yan. Sabi ngane sa kanta kapag may alak may balak. Dae pa nagpupuon ang irinuman aram mo na! Kaya dae magpangana sa irinuman kung habo mo madisgrasya.

Mas magayon man giraray ang love gifted though nakainom kamo aram nindo ang ginigibo nindo na ito para saiya talaga. Dae man mangyayare ang bagay na yan kung habo nin saro, bakong iyo. Kaya pasalamat ka kung ang bagay na iyan tinao saimo kan babae, pahalagahan mo siya asin padangaton huli kan tiniwala nya ang sadiri nya saimo. Pero mas magayon na dae na muna yan ang pagparaisipon ta kung amay pa man para sa edad ta. Much better that you will follow God wants not your own desire to avoid mistake through venturing life in an early time in your life. Tama na daw yan namuyahan man kamo kan topic na ini.

Pero naghahapot ka man sa sadiri mo kung namoot talaga saimo ang bata mo. Syempre dae ta maiwasan sa sadiri ta ang mag-isip nin arog kayan. Pan-o mo pig-susubok ang bata mo sa bagay naan?

May iba na pinapaselos, ugwa man hinihiling sa gibo, naggigibo nin plano nganing maaraman ang totoo. Kanya-kanyang diskarte lang yan kuya cardo. 

It's all about Love, pero naniniwala ka man talaga na may forever. Para sako ugwa pero bako digdi sa daga kundi sa langit. Saro lang ang forever digdi sa daga, ang Change -biblical ang philosophical.

"Relationship with your partner is possible but relationship with God is forever. Kaya mas magayon padangaton mo muna siya bago ang ibang bagay."

-Michel R. Marcial

Thursday, August 24, 2017

Fertilizer Computation Tutorial

A rice field experiment calls for the application of 140-100-130. How many kilogram of 14-14-14,17-0-17 and urea can applied to 625 square meter ?


Write the Given:
Recommended Rate/Nutrient Requirements 
140-100-130
Fertilizer to be Applied:
Complete fertilizer (14-14-14)
17-0-17
Urea (46-0-0)

Formula:                              

For Kilogram
For Bag 
To Get Recommended Rate For Every Fertilizers, You will subtract it to the Recommended Fertilizer until it become zero.
Note: that the subtrahend will depend to the fertilizer given.

  140-100-130
- 100-100-100  Recommended Rate For 14-14-14
----------------
   40 - 0 - 30
-  30 - 0- 30     Recommended Rate For  17-0-17
----------------
   10 - 0 - 0
-  10 - 0 - 0      Recommended Rate For Urea
---------------
   -      -    -
Then Compute all Fertilizer one by one depend to their Recommended rate by substitution to the given Formula:

                                          100
Weight of 14-14-14 = ---------------
                                          .14

Weight of 14-14-14 =  714.29kg/ha

To answer the question how many kilogram of fertilizer will be applied to 625 square meter, use this Formula:       625 square meter  X 714.29kg
x = --------------------------------------------
                  10,000 square meter

                 446,431.25 kg
x=---------------------------------------------
                      10,000 

x= 44.64 Kg

44.64 Kg of Complete Fertilizer for 625 Square meter.

DO IT TO THE 17-0-17 AND UREA


Saturday, June 17, 2017

Ang Pagkamoot ko saiya -carlou floriano

You know how his makes this crazy poem for others but meaningful to him. It's like what you felt today when you are reading. Being inspired.
---------------------------------------------------------------------


Ang Pagkamoot ko saiya
-carlou floriano

Tigsik ko ining sarong daraga na magaya gaya
Kang nabisto ko sya nag hanga ning sobra
Kapag kaibanan ko sya perme ako maogma
Lalo na pag nag ngingirit sya haba anang ribok sana,
Pero pag mag kaibanan kita daghan ko grabi ang kaba,

Kapag sya may problima ako na sana ang madara ta namatian ko saiya ang sarong pag asa .

Ang babaeng gwapa sobrang mahalaga
Kung ako tatawan ning pag-asa dae ko sasayangon ang tataramon na ika sana

Ang pag papadangat ko saiya mayo kapariya
Ika ibang iba sa gabos na daraga
Kaya gigibuhon ko ang gabos na ma kakaya
Para matawan sanang pag asa.

"Ngonyan napatunayan kuna na totoo palan talaga
Ang mga dyosa pag naiiling ko sya ako nag tataka sa subrang gayon nya dawa ababa sana,
Ang pagpapadangat saiya mayong limitasya,
Pero kung dae pwede pa mahalat ako ta niririspito taka.


Ang paghanga ko saiya dae mapapantayan kang iba pero kang nag amin ako saiya na araman kona barkada sana kaya ako nag mondo ning tuda

Ako nag hahapot  kuntano sa kadakolan kang babae tano ika pa barkada taka pero mas padangat taka sa iba

Kaya dawa anong sabihon kang iba tama man ini o sala na papadangaton taka hangat ako nabubuhay pa

Ako simpling tao sana pero pag nag sabi akung ika sana mayo yan halong suba.

Saturday, June 10, 2017


Thank you sa Enervon, Na-received ko po kahapon ang Enervon sample pack sa Office. Sa sobrang kabisihan dito palibhasa enrollment day di ko napansin may nag-aantay pala sa akin sa labas. Napasaya niyo ako dito.Sunday, May 28, 2017

Who can save you: Religion or God?

Who can save you: Religion or God? 

             We have different belief and religion. We have different way to praise and worship with our God. But I have a question for you; do you believe in God? Do you believe in internal life? So, what is the main purpose of your existence hereon the earth. There’s somebody will gave them a lot of time to serve in God and there’s have also a person take her/his time to enjoy their lives with the nightmares of the world.

              We have different purposes, Belief, Actions, Satisfaction, Dreams, Goals and a way of getting freedom but we have only one destination which we will die. How can we assure that we will be saved?

              Bible said “when you believe to our Lord Jesus Christ you’ll never die but you have an internal life.” The salvation is not depends upon your works. According to the book of Ephesian “For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God— not by works, so that no one can boast. Ephesians 2:8-9” Salvation is by the grace of God this is not depend on your works and accomplishment. The religion is not the way to be saved, it would comforting you, strengthen you and leading you  onto the right way of your life. Not the name of the church but the name of the Lord which you must need to believe. Who is the lord? You're believing in God but you didn't know who is He. Believed and have faith because God's work depend on your faith. "PAANO KA KIKILALANIN NG DIYOS KUNG IKAW NGA AY HINDI MO S'YA KINIKILALA" AT NGAYON SASABIHIN MO "PINAPABAYAAN KA N'YA." No, everything is our choice.
               Yes, anyone can't defined our God but because of Jesus Christ, God the father was revealed through Him. 

               Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him.” John 14:6-7
              (FAITH)  Just to believe and follow Him is the key of Salvation not the name of the Church or Religion. You are asking that's why he allowed to kill by reaching his promises with Abraham. Why, you've been asked yourselves, where are you from? He is also a Judge, He has right to judge you.

Thursday, May 18, 2017

PRACTICUM AT CBSUA Nursery


PRACTICUM

AT CBSUA Nursery


      Practicum is developing skills on your field of specialization. By developing your skills you should practice it in an actual action. Research and learning start in observation and application. Nursery caretaker must have a skills developed with TLC (Tender, Love, and Care) to plants even it is small or big. Managing, Caring, maintaining the plant life herein nursery has been showing up with our instructor Dr. Salvino. What are some activities we did with a shorten time given with us? What are those skills developed with the good leading approachable instructor? I’ve been discussed all my experience and learning at this report.


         At CBSUA Nursery was conducting our Practicum to develop our skills on how to take care the plants. In our first meeting we’ve taking time to clean through weeding and rearranging all seedlings on their proper place to setting up the orderliness and cleanliness of the nursery. I’d removed all weeds around the seedlings area then in a late afternoon I was tried to sprinkling with water all of the living seedlings and plants in nursery. I was taking too much time to drain it all with water but its okay I love what I did. While I’m sprinkling papaya seedlings I ask to my selves – How can we determine if those papaya seedlings are male and female? I was asked this to Dr. Salvino then she’s start discussing about this things and a relative topics as well. Ma’am Salvino said that if you have a matured fruits of papaya you should divide it in to two - the upper parts and the bottom parts of a fruit. The seed in upper parts of papaya fruits has an ability to give a fruits because all of those seeds in the upper part are female seeds. On the bottom seeds parts are all male. How can you identify if the papaya seedlings you had pricked are male or female, by observation of this roots you can determine which are male or female. If the seedlings of papayas have a long main root that is male and if the seedling has hair like Structure or fibrous of roots this is female. 
            That is the first things that I’ve learned, Ma’am Salvino also teach how to determine male and female Pili but I miss it because I was continue my work. I was also re-bag those seedling bag thus had been destructed and damaged bag. At this part I was also learned the proper way to put garden soil in the bag. It must at least ½ inch in the upper portion have no soil for water accommodation. By making also an organic soil media to make a garden soil shall has one is to one is to one (1:1:1) ration of sand or animal manure, loam soil and a carbonized rice hull or decomposed rice hull to have a good and feed able soil for your seedlings. If you re-bag the seedlings and the soil was break possibly that their roots was destructed already. If the root was destructed there capacity rate of water absorption can reduce. Therefore, you must need to prone their stem or vine to reduce water consumer of plants and their respiration and transpiration.

            Then on April 29, 2017 we tried to practice grafting of Pili. How to grafting? Ma’am Salavino with Mr. DueƱas was assisted to student and teach how to make it successfully. First, select a scion 1 month old after their young leaves suck on scion, must be pencil size, matured and full bearing mother plants. Cut it 8 to 10 inch long from the top of scion. Also must be bulb shape on the top of a scion and same size of your seedling stock. Then, removed all stem and leaves to your seedling to reduce the water transpiration and respiration. Cut inverted “V” shape to your stock and cut in to the center. You’re Scion must be Cut also a “V” shape and insert it to slice of your stock. Don’t touch wounded area to avoid infection. Tight it well until the top of the scion except there bulb shape part. I was also learned how to plant ginger. It must 1 finger length and allowing the gravitational position of their nodes to suck and penetrate it well on the soil. We are pricking all seedlings on the seed bed to transfer it on the polyethylene bag – with the purpose of preparation for seedlings transplanting on the field. Pricking should well handling for the life of your seedlings. This is a preparation through gradually exposure to sunlight until they attain the whole day length survival.

            On May 02, 2017 we had make FPJ or Fermented Plant Juice using madre de cacao (Gliricidia sepium) and molasses with the ratio of 2:1. After the 65% of madre de cacao and 35% of molasses was mixed, ferment it within 7 days. After fermentation get the juice. The juice is the product which is called FPJ that can use as an insecticide and at the same time fertilizer. It can only apply late in the afternoon to avoid transpiration. On the next coming day, I was putting up along the way all branches of trees in the nursery to clean it up. After a day we make EMO or Extended Micro Organism it can be extendable by adding molasses, it can be used as prevention of strong odor. By making EMO, we steamed first a one kilo of rice and then when it cooked we will transfer it in the bamboo and close it tightly. Put it on the soil, half of the bamboos are covered by the soil and half of this are not to invite good bacteria within the canopy. After 3-4 days, the molded rice and molasses with the same ratio was mixed in the pale and ferment it within 7 days.
            On the last remaining days we plant Taro (boncocan) with the distance of 1 meter to each other. When you plant Taro you should remove first the half of this flesh and disinfect with the ash.
            Those are all skilled and experiences that I had learned from Dr. ELIZABETH SALVINO
herein our practicum. Thank you very much ma’am to all of this knowledge and become a friendly instructor ever. May God bless you po.

Wednesday, May 17, 2017

The Command to Build God’s House


Haggai 1-2New King James Version (NKJV)
The Command to Build God’s House

1 In the second year of King Darius, in the sixth month, on the first day of the month, the word of the Lord came by Haggai the prophet to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying, 2 “Thus speaks the Lord of hosts, saying: ‘This people says, “The time has not come, the time that the Lord’s house should be built.”’”

3 Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, 4 “Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses, and this temple to lie in ruins?” 5 Now therefore, thus says the Lord of hosts: “Consider your ways!


6 “You have sown much, and bring in little;
You eat, but do not have enough;
You drink, but you are not filled with drink;
You clothe yourselves, but no one is warm;
And he who earns wages,
Earns wages to put into a bag with holes.”

7 Thus says the Lord of hosts: “Consider your ways! 8 Go up to the mountains and bring wood and build the temple, that I may take pleasure in it and be glorified,” says the Lord. 9 “You looked for much, but indeed it came to little; and when you brought it home, I blew it away. Why?” says the Lord of hosts. “Because of My house that is in ruins, while every one of you runs to his own house. 10 Therefore the heavens above you withhold the dew, and the earth withholds its fruit. 11 For I called for a drought on the land and the mountains, on the grain and the new wine and the oil, on whatever the ground brings forth, on men and livestock, and on all the labor of your hands.”
The People’s Obedience

12 Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and Joshua the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him; and the people feared the presence of the Lord. 13 Then Haggai, the Lord’s messenger, spoke the Lord’s message to the people, saying, “I am with you, says the Lord.” 14 So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God, 15 on the twenty-fourth day of the sixth month, in the second year of King Darius.
The Coming Glory of God’s House

2 In the seventh month, on the twenty-first of the month, the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying: 2 “Speak now to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and to the remnant of the people, saying: 3 ‘Who is left among you who saw this temple in its former glory? And how do you see it now? In comparison with it, is this not in your eyes as nothing? 4 Yet now be strong, Zerubbabel,’ says the Lord; ‘and be strong, Joshua, son of Jehozadak, the high priest; and be strong, all you people of the land,’ says the Lord, ‘and work; for I am with you,’ says the Lord of hosts. 5 ‘According to the word that I covenanted with you when you came out of Egypt, so My Spirit remains among you; do not fear!’

6 “For thus says the Lord of hosts: ‘Once more (it is a little while) I will shake heaven and earth, the sea and dry land; 7 and I will shake all nations, and they shall come to the Desire of All Nations,[c] and I will fill this temple with glory,’ says the Lord of hosts. 8 ‘The silver is Mine, and the gold is Mine,’ says the Lord of hosts. 9 ‘The glory of this latter temple shall be greater than the former,’ says the Lord of hosts. ‘And in this place I will give peace,’ says the Lord of hosts.”
The People Are Defiled

10 On the twenty-fourth day of the ninth month, in the second year of Darius, the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, 11 “Thus says the Lord of hosts: ‘Now, ask the priests concerning the law, saying, 12 “If one carries holy meat in the fold of his garment, and with the edge he touches bread or stew, wine or oil, or any food, will it become holy?”’”

Then the priests answered and said, “No.”

13 And Haggai said, “If one who is unclean because of a dead body touches any of these, will it be unclean?”

So the priests answered and said, “It shall be unclean.”

14 Then Haggai answered and said, “‘So is this people, and so is this nation before Me,’ says the Lord, ‘and so is every work of their hands; and what they offer there is unclean.
Promised Blessing

15 ‘And now, carefully consider from this day forward: from before stone was laid upon stone in the temple of the Lord— 16 since those days, when one came to a heap of twenty ephahs, there were but ten; when one came to the wine vat to draw out fifty baths from the press, there were but twenty. 17 I struck you with blight and mildew and hail in all the labors of your hands; yet you did not turn to Me,’ says the Lord. 18 ‘Consider now from this day forward, from the twenty-fourth day of the ninth month, from the day that the foundation of the Lord’s temple was laid—consider it: 19 Is the seed still in the barn? As yet the vine, the fig tree, the pomegranate, and the olive tree have not yielded fruit. But from this day I will bless you.’”
Zerubbabel Chosen as a Signet

20 And again the word of the Lord came to Haggai on the twenty-fourth day of the month, saying, 21 “Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying:


‘I will shake heaven and earth.
22 I will overthrow the throne of kingdoms;
I will destroy the strength of the Gentile kingdoms.
I will overthrow the chariots
And those who ride in them;
The horses and their riders shall come down,
Every one by the sword of his brother.

23 ‘In that day,’ says the Lord of hosts, ‘I will take you, Zerubbabel My servant, the son of Shealtiel,’ says the Lord, ‘and will make you like a signet ring; for I have chosen you,’ says the Lord of hosts.”

Monday, May 15, 2017

ANG PAGKAMOOT KO SAIMO GARO LANGKA (Jackfruit)

ANG PAGKAMOOT KO SAIMO GARO LANGKA (Jackfruit)


Ang Pagpadangat kong tinao saimo garo ubak kan langka,
Gurano man ini katarom asin katatag kapag ini nalugadan minadugo man giraray ini.

Dawa gurano man ini Kadakula kaya man giraray ining lumumoy
asin magloyos kapag ini natintaran nin sadit na fruit fly.
Ano ang gusto kong i-agrangay saimo?
Ang gusto ko ingatan mong mawara ang sarong bagay na tinao ko saimo.
Minsan ko lang ini itao sa sarong tao
kaya ang hagadko man saimo ini ingatan mong maraot.

Ika ang nagtao nin buhay asin saro ka sa mga sangkap kan pagbuo kaini.
Ang relasyon ta tigkumpara ko man sa poon kan langka
huli kan kitang duwa ang nagbuo kan katatagan kaini.
Parehas kitang nagkasala asin nagkulang sa satong ibahan naini
pero ang mga bagay na ini iyo ang nagtao nin bunga kan satong pagkamootan na matatag.
Aram ta na maray Lugadan asin taga-tagaon ang langka nganing ini magbunga nin maray.
The pain can help you to be strong because love is more on sacrifice.

Kaya sakong padangat dae pagpabayaang ang langka malapa
asin malugadan ta ini nagtatao man nin kaugmahan sa may kadsadiri.
Bantayan mo ang langkang mahinugon,
taguon sa Fruit fly na nantutusok asin nag-aagaw nin kaugmahan sa may sadiri nin langka.
Mapaparong asin maaaraman mo ang langka kun ini mahinugon na kun ika harani sa puon kaini.
Kaya padangat ko sana manamitan mo
asin mabaak man ang langka na bunga kan pagkamootan tang duwa.

Ang pag-ibahan ta garong binino kan hinog na langka
na naglalakop sa kadaklan asin nahihiling ang tunay na pagkamootan ta sa lambang saro.


“Hopefully, every relationship has a care to protect the fruits of love which is Jackfruit typically used in this articles that can help to reach the satisfaction of every partner.”

Yahweh Send Isaiah

 Isaiah 6 : 8-13
8 Then I heard the voice of the Lord saying, “Whom shall I send? And who will go for us?”
And I said, “Here am I. Send me!”
9 He said, “Go and tell this people:
“‘Be ever hearing, but never understanding;
be ever seeing, but never perceiving.’
10 Make the heart of this people calloused;
make their ears dull
and close their eyes.[a]
Otherwise they might see with their eyes,
hear with their ears,
understand with their hearts,
and turn and be healed.”
11 Then I said, “For how long, Lord?”
And he answered:
“Until the cities lie ruined
and without inhabitant,
until the houses are left deserted
and the fields ruined and ravaged,
12 until the Lord has sent everyone far away
and the land is utterly forsaken.
13 And though a tenth remains in the land,
it will again be laid waste.
But as the terebinth and oak
leave stumps when they are cut down,
so the holy seed will be the stump in the land.”

Thursday, May 04, 2017

The Symbol of a Rainbow      For children a rainbow is a symbol of raining or the rain is coming. There’s somebody believed where if it’s already divided the rain will not be continued. Science explained, If the light strike and penetrate into the prism it’s shall divided to different colors which are the color spectrum or the ROYGBIV (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo and Violet). Science said that the raindrops are like a prism. If the sunlight was penetrated into raindrops ROYGBIV was out and sequence separated. Therefore a raindrop is a medium of a light to have a rainbow but what is the real purpose of this in a human nature.
You knew about the story of NOAH’s ARC and the FLOOD in the bible in the book of Exodus. 


Genesis 9:1-17(ESV)

                    1And God blessed Noah and his sons and said to them, “Be fruitful and multiply and fill the earth. 2 The fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth and upon every bird of the heavens, upon everything that creeps on the ground and all the fish of the sea. Into your hand they are delivered. 3 Every moving thing that lives shall be food for you. And as I gave you the green plants, I give you everything.4 But you shall not eat flesh with its life, that is, its blood. 5 And for your lifeblood I will require a reckoning: from every beast I will require it and from man. From his fellow man I will require a reckoning for the life of man.

6 “Whoever sheds the blood of man,
by man shall his blood be shed,
for God made man in his own image.

7 And you, be fruitful and multiply, increase greatly on the earth and multiply in it.”

8 Then God said to Noah and to his sons with him, 9 “Behold, I establish my covenant with you and your offspring after you, 10 and with every living creature that is with you, the birds, the livestock, and every beast of the earth with you, as many as came out of the ark; it is for every beast of the earth. 11 I establish my covenant with you, that never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood, and never again shall there be a flood to destroy the earth.” 12 And God said, “This is the sign of the covenant that I make between me and you and every living creature that is with you, for all future generations: 13 I have set my bow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth. 14 When I bring clouds over the earth and the bow is seen in the clouds, 15 I will remember my covenant that is between me and you and every living creature of all flesh. And the waters shall never again become a flood to destroy all flesh. 16 When the bow is in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth.” 17 God said to Noah,
“This is the sign of the covenant that I have established between me and all flesh that is on the earth.” 

Saturday, April 29, 2017

Bakit ganoon kinaya n'ya pa ring ipagpalit ako?

Ms.Bicol: Kuya, bakit ganun mahal ko sya,wala naman akong ginawang hindi maganda pero bakit ganun kinaya nya pang ipagpalit ako sa iba?
-karapat dapat pa bang mahalin ang ganitong tao?
-sino po ba talaga ang may kasalanan sa pagkakasira ng relasyon babae o lalaki?

MRMchannel: Ang Masasabi Ko Po Jan, Pareho May Kasalanan. Bakit? Noong Niligawan Ka Ni Hindi Mo Sinuri, Pinag-aralang Mabuti At Tiningnan Kung Ano Sya Bako Mo Sinagot, Makikita At Malalaman Mo Sa Panliligaw Palang Ang Lalaki Kung Seryoso O Hindi. Hindi Eh, Sinagot Mo Agad, Kaya Magtiis Ka Kung Iniwan At Nasaktan Ka Tas Tatanungin Mo Ngayon Wala Kang Kasalanan.
Ang Lalaki Likas Na Yan Sa Kanila Tandaan Mo't Kahit Sa Bibliya Gawain Na Talaga Yan Ng Mga Lalaki. Pero Hindi Lahat Ng Lalaki ManLoloko Sadyang Maraming Tukso Na Kung Saan Kahinaan O Hilig Ng Lalaki Nang Magpatukso.
Tinatanong Mo Kung Karapat Dapat Pang Mahalin Ang Gaya Nya, Huwag Na Po Kalimutan Mo Na Dahil Isa Lang Sadya N'yan Sa'yo Ang Makuha Ang Titulo Mo.Kung Mahal Ka Nang Lalaking Yan Maantay Yan Hanggang Pagbigyan Mo.
Iniwan Ka't Pinagpalit Sa Babaing He Can Meet Anytime He Wants.Pagbigyan Mo't Magpasalamat Dahil Hindi ka Naging Laruang Pinapapakinabangan.
May Mga Bagay Na Huwag Mong Mangyare Sa Kanya At Huwag Mong Sumpain Bagkus Pray For Him To Change.


Thanks For Your Sharing!

Wednesday, April 19, 2017

Usapang Federalism


USA and Russia are some of the nations that have federal form of government and we knew that they are richest, successful and powerful nations among with us. Can federalism is a way of successful and rich nation?
How the forms of government help to become successful and rich nation?
Federalism is uniting of all state in one governance. How if the Philippines become a federalize nation?

               We are asking, how it become federal? It can be possible and work-full? Yes it can! Why not! If the Philippines become federalize everything can change from governance to Filipino peoples. This form of government will be advantaged to our individual especially to the poorest people because we can receive a fulfill governance of a leader of the nation and their services.

               Actually we are the richest nation but we didn't know how to manage and disseminate those wealth of nation in the different parts which can be formed as a new horizons.

              Governance is like a marketing channels, If a products hold by more than three middlemen their price can rise up that can cause of high in price to the product of final sale which are to hard for marketing goods. I
f we directly sale into the market it could favorable to both customers and producers/marketers which can be reach and afford by the individual people(consumers).

               So if the governance controlled by the state leaders in small area they can manage all resources and they can see the scarcities of society.

This is just a short talk about federalism that can help you to understand and to be clear what the President Duterte wants to.

Saturday, April 08, 2017

ANG HIWAGA NG EDEN

ANG HIWAGA NG EDEN
GENESIS 2:5-25; 3:1-24

(Bible Illustrations by Sweet Media).jpg  commons.wikimedia.org

           Nang likhain ng diyos ang langit at ang lupa siya’y nasiyahan at lubos na nalugod sa kanyang ginawa. Nang likhain n’ya ito wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat wala pang ulan noon at wala pa rin magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na tumidilig sa lupain. Ang isang ilog na dumudilig sa Eden ay nahati sa apat na sanga paglabas ng daloy nito sa Eden. Ang unang ilog ay ang PISON na dumadaloy sa lupain ng Havila; ang ikalawang sanga ng ilog ay tinatawag na Gihon at umaagos ito sa lupain ng Etiopia; Tigris naman ang tawag sa pangatlong sanga ng ilog na dumadaloy sa lupain ng Asiria at ang ikaapat na sanga ng ilog ay ang Eufrates. Sa mga ilog na ito malalaman mo kung nasaan ba talaga ang Hidden Eden base on the description of the bible. This is the first place where God create man and women. But no one can see this place because this is protected of things seated by God. Bakit nga ba pinaalis sa Eden si Eva at Adan? Ano nga bang kahoy at ilang klase ng kahoy ang nasa gitna ng Harden?

“Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay-buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama.” – Genesis 2:9b

Ibig sabihin hindi lang isa bagkus dalawang uri ng punongkahoy ang nasa gitna ng Eden, isang nagbibigay ng buhay na kung saan kapag nakain ito ng tao kalian man siya’y hindi mamamatay (immortal) na katulad ng Diyos at isa ay ang punong nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama na kung saan ito ay ang bungang kinain nina Adan at Eva kaya nalaman nilang sila ay hubad. Nang tuksuhin si eva ng ahas pumitas siya’t kumain ng bungang nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama kaya sila’y nahiyang magpakita kay Yahweh sapagkat nalaman nilang sila ay hubad. Ito’y ginawa lamang ng Diyos para malaman kung gaanu ka masunurin at katapat ang tao sa Diyos pero hindi sila sumunod kaya nagkasala ang tao. Dahil sa nagkaroon ng karunungan ang tao, nag-alala ang Diyos at baka makain nila ang punong nagbibigay buhay. Sinabi ni Yahweh “Katulad na natin ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. HINDI NA SIYA DAPAT TULUTANG KUMAIN NG BUNGANGKAHOY NG BUHAY AT BAKA HINDI NA S’YA MAMATAY. Kaya pinalayas sa halaman ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan.” – Genesis 3:22-23

Iyan ang dahilan kung bakit Pinalayas ng Diyos ang tao sa Eden dahil kung nagkataong makain ng tao ang punong nagbibigay buhay, ang tao ay kaylan man ay hindi na mamatay na katulad ng Diyos. Nang nilisan ng tao ang Eden prinotektahan ng Diyos ang puno para hindi ito malapitan ninuman.

Ito’y isa lamang pagbabahagi ng hiwagang natatangi ng Eden na nilikha ng Diyos para sa taong nilikhang kalarawan ng Niya. Pero dahil sa likas na kahinaan ng tao tayo’y nahuhulog sa patibong ng kaaway. Nawa’y lahat tayo ay sumunod sa kung ano ang gusto ng Diyos at plano sa atin upang hindi tayo mapahamak. Huwag kang hahangad ng isang bagay na gusto mong malampasan ang kung anong mayroon ang Diyos sapagkat kailan ma’y ikaw ay hindi magtatagumpay. Ano mang pagsisikap mong makuha ang isang bagay na may masamang adhikain kailan ma’y hindi ka magtatagumpay sa araw na iyong hinahangad bagkus manatili kang dumaing sa Diyos sa mga bagay na yaon upang malaman mo kung ito’y dapat at hindi karapat dapat sa iyo. –
Michael R. Marcial

Thursday, April 06, 2017

The Art of HandMaking the real image is so difficult; having a 3D image is so hard for those person na hindi biniyayaan ng talentong umukit at gumuhit. Alam natin na mahirap ang gumuhit lalo na sa ating hindi naman talaga mahilig at marunong gumuhit pero sa batang ito na aking nakilala mapapabilib ka sa imaheng parang tunay kong iyong tingnan at buhay kung iyong titigan, ang mga larawang gawa ng kanyang mga kamay. Siya pala si Jeremy Del Carmen isang batang biniyayaan ng talentong hinubog at nahubog ng panahon. 3 years old s’ya ng mapansin ng kanyang magulang ang kahiligan nitonng gumuhit. Kwento sa akin ng kanyang magulang na si Mrs. Anna Marie Del Carmen , Nagsimula itong gumuhit gamit ang colored chalk sa maliit na block board sa kanilang bahay doon sa Ocampo, Camarines Sur. Hinahati n’ya ang block board na ito para sa kanyang dalawang anak na lalaki dahil madalas daw itong magtalo kapag gumuguhit ang dalawa. Taong 2007 ng lumipat sila dito sa CBSUA Compound, San Jose, Pili, Camarines Sur, dahil dito nagtatrabaho ang kanyang magulang para lubos na maalagaan at mabantayan ng magulang ang kanyang mga anak na kung saan dito nagsimula ang pagguhit sa papel ni Jeremy. Pino-provide ng kanyang ina ang lahat ng gusto nyang bilhin at gamitin sa pagguhit na nagging isang ambag sa paghubog ng kanyang talento. Bukod sa mahilig gumuhit, napakasipag pang mag-aral itong si Jeremy  na inaabot pa ng hating gabi kaya naman siya ay isa sa nangungunang estudyante sa academic sa paaralang kanyang pinapasukan. Grade 4 siya ng malaman ng school ang kanyang kakayahang ito, kaya madalas siyang sinasali sa mga school competition. Dito Nagsimula ang kanyang pagiging professional sa pagguhit, mayroon na rin s’yang mga award na nauwi sa mga exhibit n’yang ginawa. Siya ay patuloy na guguhit ng daan patungo sa kanyang pangarap.
Ed Sheeran
“Napahanga ako sa talento ng batang ito kaya binahagi ko ito sa inyo. Noong una ko pa lang nakita ang mga output nya sobrang napa-believe talaga ako. Nakita ko ang suporta ng kanyang ina sa kanyang anak na isa sa napaka-importanting ambag sa paghubog ng isang talento. Thank you very much to Mrs. Anna Marie Del Carmen for allowing me to share her talented son in public. BE INSPIRED AND MAKE A NEW THING FOR OTHERS.” 

                                    Some Of his Artwork

Moon Shadow

Ed Sheeran

Running Water


Taylor Swift
Jeremy artwork posted on his Instagram Account

Friday, March 17, 2017

Trip to Naga and CWC, Pili


Naga City- ang tahimik at ang napakagandang city of Bicol. Dumaan kami ng Magsaysay Ave. sa Naga City, makikita mo dito ang napakagandang mga Hotel at Restaurant sa Naga. Una pumasok kami sa BICOL INDIAN SIKH TEMPLE pero hindi kami nakapasok sa loob ng temple kasi sabi ng Guard kailangan daw ng mag-aassess bago pumasok at sa mga oras ding ito may gawain sa loob ng temple. Ang temple ng sikh – sa ibaba nito ay dinning place- “foods are all free daw sabi ng guard kahit sa mga visitors”, sa labas ay mayroon itong dalawang hagdan kaliwa’t kanan papunta sa second floor which is the place to worship with their God. Kapag nakaharap ka sa temple ang sa kaliwa hagdan para sa mga babae at ang kanan hagdan para sa mga kalalakihan, kailangan maghubad ng sandalyas at magtali sa ulo ng isang kapirasong tela na ibibigay nila bago pumasok sa temple with sikh member to assess on you. Anyway we are not taking much time to stay here, we move to basilica church of Naga hindi na kami tumagal dito kasi madilim na din at close na rin ang simbahan. 
After Church visiting kumain muna kami sa MC DONALDS Magsaysay, pagod na raw kasi yung driver ko. Siya pala si Ate Mai isang Nature Blogger. Pagkatapos naming kumain pumunta kami sa Human Nature Store. All safe product ito. Simula sa Paa hanggang sa ulo dapat may Human And Nature Care ka. Ang Paggamit ng product na ito hindi lang ang sarili mo ang inalagaan mo bagkus pati ang kalikasan, ganoon nila kamahal ang kanilang Costumer at ang Nature.
         In a last hour of our trip pumunta kami sa CWC, Pili. Actually, first time ko dito, napakaganda ng tubig kahit artificial lake lang ito. Mayroon ditong Water Skateboarding facilities to those visitors na mahilig mag-Water Skateboarding and so many more facilities here for all tourists and local visitors.
Tuesday, March 14, 2017

My message for my beloved Parents


TIGSIK

Tigsik ko ining Facebook Users,

Mahiligon Mag-likes, Comments asin Shares,

Tapos kapag s’ya na ang ma-post,

Dawa saro mayong Likers. :-P

Tigsik ko ining mga may kabet,

Mahilig mangabet asin magpalanit,

Paghuba nin brief warak-is, 


Tapos ubos ang laog kan wallet.

Tigsik ko ining sakong ilusyon,

Magayonon asin madahom-dahom,

Pero ang lapi n’ya Piklaton.Tigsik ko ining saro kong kaklase,

Pirme sanang ngarahab,

Garo si Yaya Dub.

Tigsik ko ining mga para-inom,

Sigeng bakal inumom mayong kakanon, 


Pag-uli sa harong maagrangay sa agom.


Tigsik ko ining mga barangay kapitan,


Sige sanang yamotam,

Mayo man nahahaman.


Friday, March 10, 2017

The reality behind the imagesBakit hindi mo maunawaan at bakit hindi mo Makita ang katotohanan? Why you cannot try to explore the bible? If you believe in God maniniwala ka rin sa mga salitang nakasulat sa bibliya. May mga taong naniniwala sa Diyos Ama na hindi naniniwala sa nakasulat sa Bibliya. Magiging matatag ka lang sa pananampalataya kapag naniniwala ka sa lahat ng nakasulat dito malibang inilimbag ito na may binago. May ibang tao na nagsasabing “ Oo, naniniwala ako pero hindi naman lahat ng nakasulat sa bibliya ay totoo”. Paano mo ngayon masasabing naniniwala ka kung sa salita Niya’y wala kang pananampalataya. Ang Totoong Kristiyano ay naniniwala sa Ama at Sa Panginoon. Kapag mahina ang pananampalataya mo mabilis kang malilinlang ng diyablo.
Gusto mo ba na mapasali ka sa nalinlang ng diyablo? Huwag mong hayaan ito!

Kapatid, alam ko nabasa mo ito hindi dahil napilitan ka lang at hindi mo inakala, ito’y kalooban ng Diyos para malaman mo ang katotohanan.

Naniniwala ka ba na dapat may larawan sa harapan mo para makipag-usap sa Diyos? Naniniwala ka ba na ang imahe ang simbolo ng iyong pagsamba? Naniniwala ka ba na ang larawang hinihimas mo ay kinalulugdan ng Diyos? Naku! Kapatid ko, mamulat ka sa katotohanan , Gumising ka sa pagkakatulog sapagkat ang naniniwala dito at sumasamba ay isa sa paparusahang mapunta sa naglalagablab na lawang apoy.

“Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay-tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa diyus-diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan.” – Pahayag 21:8
Lahat ng gumagawa ng bagay na iyan ay paparusahan. Ano ba ang larawan at Diyus-diyosan na tinutukoy dito? At sinu-sino ba ang nalinlang at nanlinlang?


"Inililigaw nito ang mga nananahan sa lupa. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng mga tanda na ipinagawa sa kaniya sa harapan ng unang mabangis na hayop. Sinabi nito sa mga tao na nakatira sa lupa, na gumawa sila ng isang larawan ng unang mabangis na hayop na nasugatan ng tabak at nabuhay ito. Binigyan ito ng kapangyarihan ang ikalawang mabangis na hayop upang bigyan niya ng hininga ang larawan ng mabangis na hayop. Ang larawan ng mabangis na hayop ay magsasalita at ipapapatay niya sa mga tao ang mga hindi sumasamba sa larawan ng mabangis na hayop. Ang mga dakila at mga hindi dakilang tao, ang mayayaman at mahihirap, ang mga malaya at ang mga alipin ay ipapatatakan niya sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo. Ang may tatak lamang ng mabangis na hayop ang makakabili o ang makakapagbili. Dapat ay taglay nila ang tatak o ang pangalan o ang bilang ng pangalawang mabangis na hayop.

Ito ang kaalaman: Ang may pang-unawa ay dapat bilangin ang bilang ng mabangis na hayop. Ang dahilan, ito ang bilang ng isang tao. Ang bilang ay anim na raan at animnapu't anim.” –Pahayag 13: 14-18


UNAWAIN NINYO AT PAGBULAYBULAYAN ANG SALITANG ITO NA PINAPAHIWATIG SA ATIN NG DIYOS. 

Sunday, March 05, 2017

Makkhi

The Ultimate Revenge Story
            Napakaganda ng movie na ito sapagkat pinapakita dito ang tunay na pagmamahal ng isang lalaki sa isang babae. Si nani ang lalaking hindi nagsawang sumuyo kay bindhu kahit na s'ya ay pinagtatabuyan at hindi pinapansin ang mga effort na ginagawa nito. Mahigit dalawang taong nanligaw si nani kay bindhu hanggang sa dumating ang araw na gusto ng sagutin ni bindhu si nani sa pagiging honest at talagang napamahal na s'ya dito. Pero sa kasamaang palad ng sasagutin na sana ni bindhu si nani may dumating naman na hindi makatarungang pangyayari kay nani sa mga oras na ito. Masaya na sanang sasagutin ni bindhu si nani. Habang naglalakad si Bindhu nakakita s'ya ng maraming taong may ambulansya, may binubuhat ditong bangkay ng makita n'ya ito hindi s'ya makapaniwala na si nani ang binubuhat na patay. Halos sumabog ang mundo ni bindhu sa nakita. Isang pangungusap lang ang iniwan ni nani sa pumatay sa kanya "Iwasan mo si bindhu kung hindi papatayin kita" at ito ay pinatunayan ni nani at nangyare sa pamamaginan ng Reincarnation-is the philosophical or religious concept that an aspect of a living being starts a new life in a different physical body or form after each biological death. (wikipedia). Ito ang simula nang kanyang paghihiganti. Pero paano nga ba ito nangyare? hhmmp.. Please watch this movie how bindhu and nani revenge to the killer and how they love each other.

Monday, February 27, 2017

Lakdang: Leadership Training Experienced

LAKDANG 2017 : USSC Leadership Congress


LAKDANG 2017 USSC Leadership Congress was organized by USSC-Central Bicol State University of Agriculture main campus at Pili, Camarines Sur. I just want to shares my experienced on "Lakdang". I'm one of the participants of this Leadership Congress.

sa unang araw ng Lakdang 2017, sa totoo lang natatakot ako kasi hindi ko alam kung ano ang mga gagawin sa Leadership Congress na ito. Pagkatapos mananghaliaan sunimulan ang programa with ma'am Hanilyn Hidalgo -OSAS Direcftor of CBSUA. Leader ako ng District 5 Group at this activities. Masaya at mahuhubog talaga ang Instant Mental Reaction mo sapagkat random call ang Participants sa activities na ginagawa sa kaya kailangan within a second dapat may plano na kayo o ikaw sa task na binigay sainyo. Marami rin akong natotonan sa mga Speakers who shared their knowledge and experiences sa mga participants to inspired being a good leader in the future.

sa unang gabi ay talagang nahubog ang sarili ko bilang isang leader ng Group kung paano malampasan ang tasks na binigay sa inyo. Dito nahubog rin ang physical strength, cooperation, good communication and acceptance for every mistakes and failure that we made na naging daan tungo sa matatag at Family like na Group. Dito nakasalamuha ko ang iba't ibang ugali ng tao na dapat mong tanggapin at pakisamahan bilang isang leader, mga taong mapagmahal at mga taong higit na makakaunawa saiyo.On the second day and third day of marami pang mga kaganapang nangyare sa leadership training na ito na humubog sa katatagan at pagmamahal sa iyong ka-group pero hindi ko na ibabahagi sainyo kung ano pa ang mga ito sapagkat hindi na ninyo mae-enjoy ang activities kapag nalaman ninyo. Ngayon isa na ako sa Lakdang family at talagang nagpapasalamat ako sa mga facilitators na nag-alaga at nagbantay sa tatlong araw na Training na ito. Sa susunod na LAKDANG hinihikayat ko kayo na mag-participates sapagkat tunay na ikaw ay mahuhubog sa leadership congress na ito. Thank you, I'm Michael Marcial one of the CBSUA Students.

Wednesday, February 22, 2017

EVERYTHING HAS A PURPOSE


Do you Believe that the person you meet has a purpose?

Bakit mo ba sya nakilala? bakit mo ba siya nakita? Bakit ba nagkaroon ng interrelationship sa kanya? lahat ng bagay may dahilan at koneksyon ; ang unan sa higaan, ang upuan sa mesa, ang mentor mo at ikaw, ikaw at ako at marami pang iba...lahat sila may koneksyon. Nakilala mo s'ya hindi dahil basta mo lang s'ya nakilala, nakita mo s'ya hindi dahil basta mo lang s'ya nakita, lahat ng ito'y may dahilan at plano ng diyos. May isa akong kakilala na naniniwala sa bagay na ito, Glenn ang pangalan n'ya nag-aarala sa Central Bicol State University of Agriculture taking of Bachelor of science in Agriculture major in Entomology, He is a 3rd year student as of now sa pagkakataong ito nawalan s'ya nang pag-asang mag-aral. Dahil nga sa napakarami n'yang gustong gawin o ambisyon na gusto n'yang makamit na sa tagal ng panahong mg-aaral nababagot na s'ya. Isang araw noon pauwi s'ya sakay ng Bus na-meet n'ya ang dati n'ya ng kakilala. sabay sila umabot ng bayad at doon sila nakatinginan sa isat isa . Habang nsa Bayahe Naikwento nya ang kalagayan n'ya sa pag-aaral at sa gayon napayuan at na-encourage s'ya nito na magpatuloy dahil maging s'ya kakagraduate nya pa lamang sa daming problemang dumating sa buhay n'ya.

Lahat ng taong nakikilala mo ay may dahilan ta purpose kung bakit kayo nag-meet. Lahat iyan ay guided by God to lead you in a path way . kaya huwag po nating abusuhin, gawan ng masama, at iwan ang mga nakilala mo at nakasama maging masama ito't mabuting tao dahil malay mo ikaw o s'ya ang daan sa kanyang pagbabago. Hindi lahat ng masama ay masama at wala ng pag-asang magbago ,sila ay tao lamang kaya huwag mo iwasan at sumpain ito bagkus gumawa ka ng paraan para mapabago mo ito basta't kalooban ng Diyos.